Школа творчості
та розвиваючого навчання

СХОДИНКИ
О школе
Київ
Оболонський район
вул. Прирічна 19-Б
073-129-85-29
099-244-09-33
098-042-43-36

   Головна Розклад / ціни Про школу Відгуки Документи Правила оплати Як нас знайти Замовити послугу Контакти


Наш баннер:Код баннера:


Вместо лекарств:

Документы


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання освітніх послуг дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури
Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від освітніх послуг дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури Вашої дитини в Школі творчості та розвиваючого навчання "Сходинки", або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. +38 067 976 0095, +38 099 244 0933.
У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до Цивільного кодексу України) суб'єкта підприємницької діяльності Долі Ольги Анатоліївни - директора Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки" про надання освітніх послуг дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у Заяві на освітні послуги (Додаток № 2).
Договір вважається укладеним в порядку, що визначений Цивільним кодексом України, і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та обмежень (акцепт).

1. Загальні положення
1.1 Договір про надання освітніх послуг дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури в Школі "Сходинки", з усіма Додатками до нього (далі - "Договір") є офіційною публічною офертою cуб'єкта підприємницької діяльності Долі Ольги Анатоліївни - директора Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки", адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (далі - "Користувач послуг").
1.2 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
1.3. Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки", а також на сайті www.shodunki.com.ua і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:
2.1. Під терміном "Користувач послуг" розуміється фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір'ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати конкретні послуги дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури в Школі творчості та розвиваючого навчання "Сходинки".
2.2. Під терміном "Надавач послуг" розуміється cуб'єкт підприємницької діяльності Доля Ольга Анатоліївна - директор Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки".
2.3. Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач послуг також називаються разом "Сторони", а кожен окремо "Сторона".

3. Предмет Договору
3.1. Предметом цього Договору є надання освітніх послуг дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури Користувачу послуг, згідно обраного переліку освітніх послуг, вказаного в Заяві на освітні послуги, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладання Договору:
4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання.
4.2. Перед укладанням Договору, Користувач послуг надає наступний перелік необхідних документів:
- копію свідоцтва про народження дитини ;
- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення (групи раннього розвитку, дитячий садок);
- медичну довідку-дозвіл на відвідування танцювальних та спортивних студій;
- особисто заповнена Заява на освітні послуги (Додаток № 2).
4.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та обмежень і рівносильний укладанню двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури в Школі творчості та розвиваючого навчання "Сходинки", згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у Заяві (Додаток № 2), яка є невід'ємною частиною даного Договору.
4.4. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем всіх дій, визначених у п. 4.5 Договору.
4.5. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача освітніх послуг, або на сайті Надавача освітніх послуг шляхом сукупного виконання наступних дій:
- надання документів, перелічених у п.4.2. Договору;
- оплата Користувачем, або іншою особою послуг згідно встановленого цим Договором порядку і Прайсів (Додаток № 3);
Всі ці дії, які виконані Користувачем свідчать про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
4.6. Термін акцепту не обмежений.
4.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви на освітні послуги і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та нормами чинного законодавства України.
4.8. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:
- у необхідному для нього обсязі ознайомився з Правилами надання освітніх послуг (Додаток № 1);
- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків
5.1. Освітні послуги надаються Користувачеві послуг на попередній платній основі, відповідно до Прайсів, вказаних на інформаційному стенді або на сайті Надавача освітніх послуг за адресою (www.shodunki.com.ua).
5.2. В Школі творчості та розвиваючого навчання "Сходинки" передбачена ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ. Програма лояльності надає Користувачеві послуг можливість обирати форму оплати, користуватися системою знижок, зберігає за ним місце у Школі. Програма лояльності дійсна протягом календарного року.
5.3. Оплата за надання освітніх послуг здійснюється наперед, в розмірі, вказаному в Прайсі (Додаток № 3). Користувач вносить плату повністю до першого дня дії наступного абонементу за наступний період. Абонементом, що підлягає оплаті, вважається період, вказаний у Прайсі, незалежно від кількості вихідних та святкових днів.
5.4. У випадку дострокового одностороннього припинення Договору Користувачем освітніх послуг оплата, внесена Користувачем послуг за освітні послуги повертається у розмірі 80% від частини невикористаних коштів.
5.5. Оплата освітніх послуг Надавачу освітніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань Користувача перед Надавачем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Надавача послуг (назва отримувача коштів: СПД ФО "Доля Ольга Анатоліївна" п/р: № 26002300460341 назва банку отримувача коштів: Оболонське територіально відокремлене безбалансове відділення (ТВБВ №10026/0143) філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" Код банку: 322669Код за ДРФО: 2446701920) або готівкою в касу Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки".
5.6. Всі фінансові питання вирішує директор Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки" - Доля Ольга Анатоліївна.

6. Права та обов'язки Надавача освітніх послуг
6.1. Надавач освітніх послуг зобов'язаний:
6.1.1. До початку надання освітніх послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу, а також з умовами і Правилами відвідування батьками і дітьми Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки" (Додаток № 1).
6.1.2. Організувати діяльність дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та обраних напрямків.
6.1.3. Зберігати місце за дитиною, при умові оплати згідно Прайсів, у випадках її хвороби, санаторно-курортного лікування, а також під час відпустки або тимчасової відсутності Користувача з поважних причин.
6.2. Надавач освітніх послуг має право:
6.2.1. Вимагати від Користувача виконання вимог даного Договору.
6.2.2. Надавач послуг залишає за собою право здійснювати заміну педагогів та корегувати розклад. Надавач послуг має право змінювати час занять групи Користувача у разі хвороби викладача або з будь-яких інших форс-мажорних обставин, з попереднього попередження Користувача, але не менш ніж за одну годину до початку занять, і, у разі необхідності, замінити хворого викладача іншим викладачем. Дана умова не протидіє споживацьким правам Користувача.
6.2.3. Відрахувати дитину у випадку неадекватної або агресивної поведінки дитини по відношенню до себе та оточуючих (дітей, дорослих).
6.2.4. Призупинити надання освітніх послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов'язань перед Надавачем освітніх послуг.
6.2.5. Не приймати до відвідування занять хвору дитину.
6.2.6. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Прайси на освітні послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача освітніх послуг та розміщенні на інформаційному стенді Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки". Зміни вступають в силу не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після публікації.

7. Права та обов'язки Користувача послуг
7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов'язаний:
7.1.1. Упродовж усього періоду користування освітніми послугами дотримуватися умов цього Договору.
7.1.2. При заповнені Заяви на освітні послуги повідомляти (власноруч вносити) достовірні дані і відомості.
7.1.3. Дотримуватись Правил відвідування школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки" (Додаток № 1) і вимог даного Договору.
7.1.4. Заздалегідь (не пізніше ніж за годину до початку заняття) сповіщати адміністрацію про причини відсутності дитини.
7.1.5. Повідомляти про хворобу дитини, вчасно документально оформлювати відсутність дитини в Школі творчості та розвиваючого навчання "Сходинки". При відсутності дитини більше ніж два тижні поспіль приносити довідку від лікаря.
7.1.6. Відшкодовувати будь-які збитки Школі творчості та розвиваючого навчання "Сходинки", які сталися з вини дитини або батьків, та їх законних представників (няні, водія тощо).
7.1.7 Вчасно вносити оплату за освітні послуги згідно з умовами Договору.
7.2. Користувач послуг має право:
7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.
7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору.
7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги.
7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчально-виховного процесу та наданням освітніх послуг Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки".
7.2.5. Приймати участь у заходах Школи "Сходинки".

8. Відповідальність сторін
8.1. Користувач послуг згоден з тим, що Надавач освітніх послуг не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Користувача, внаслідок порушенням ним правил і умов даного Договору та його Додатків.
8.2. Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за збитки Користувача, що виникли в результаті: порушення Користувачем встановленого порядку поводження у приміщеннях та на території Школи, користування і експлуатації обладнання, а також у випадку відмови в обслуговуванні Користувача послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
8.3. Надавач освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов'язання, які вказані в Договорі та в Законах України, що регулюють діяльність в сфері дошкільної, позашкільної освіти та освіти у сфері культури.
8.4. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві на освітні послуги. У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав дані, Надавач освітніх послуг має право розірвати Договір в односторонньому порядку та не несе відповідальність за збитки понесені Користувачем, внаслідок невірно вказаних даних.
8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.
8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.
8.7. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов'язання, які вказані в Договорі.

9. Зміна і розірвання Договору
9.1. Надавач освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача освітніх послуг та розміщенні їх на інформаційному стенді. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
9.2. При внесенні Надавачем освітніх послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем, Надавач освітніх послуг повідомляє про них Користувача, шляхом розміщення їх на інформаційному стенді та публікації їх на сайті Надавача освітніх послуг не менше ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.
9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від отримання освітніх послуг й повідомленні Надавача про це рішення шляхом письмової заяви для виконання відповідних розрахунків.
9.3.2. При прийняті Надавачем освітніх послуг відповідного рішення на підставі систематичного невиконання Користувачем послуг своїх зобов'язань, та повідомленням їх про це за три дні.
9.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. Вирішення суперечок
10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення одної з Сторін до другої.
10.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.
10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв'язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв'язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача освітніх послуг.

11. Інші положення
11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами діючого законодавства України.
11.3. Надавач освітніх послуг за цим договором є суб'єкт підприємницької діяльності Доля Ольга Анатоліївна - директорка Школи творчості та розвиваючого навчання "Сходинки".
11.4. Адреса Надавача освітніх послуг за цим договором є: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, 19-Б. Контактний телефон: +38 067 976 0095, +38 099 244 0933 (назва отримувача коштів: СПД ФО "Доля Ольга Анатоліївна", п/р: № 26002300460341, назва банку отримувача коштів: Оболонське територіально відокремлене безбалансове відділення (ТВБВ №10026/0143) філії - Головного управління по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", Код банку: 322669, Код за ДРФО: 2446701920)Остання редакція: 11 вересня 2021
      2007-2021   © СХОДИНКИ


Загалом заходів:    старт жовтень 2007